نوشته نقل قول


وقتی این اتفاق می افتد، به طور معمول قهوه ای را برای کمک به ایده ها می گیرم، اما برای چند روز گذشته در مونترال، هیچ کس مجاز به نوشیدن آب ناشی از نشت باکتری نیست، که همچنین به معنای بدون قهوه است.

زنان کوچک کیسه های شگفت آور زیادی را حمل می کنند که دو برابر وزن هشتاد و پوند آنهاست. بعضی از خانم ها در اطراف جلوی بچه ها هستند. جمع کننده خوب بزرگسال می تواند بیش از دو صد پوند گیلاس را برداشت و 8 دلار در روز دریافت کند، بیش از دو برابر دستمزد حداقل روزانه گوتمالان.

دیدگاه ها